Piráti pracují

Přehled toho nejdůležitějšího, na čem Piráti pracují nejen v Poslanecké sněmovně

M04 2019

Bojujeme proti daňovým rájům

2019 M04

Kde firma podniká, tam má také danit. Abychom toho dosáhli, máme v plánu zabránit únikům státních peněz do daňových rájů. Třeba zavedením daně z digitálních služeb na úrovni EU, tlakem na novelizaci legislativy o veřejných zakázkách a na registr koncových vlastníků. V neposlední řadě iniciujeme úpravy zákona o dani z příjmu, která zacelí mezery v českém daňovém právu.

Bojujeme proti daňovým rájům
M04 2019
Hlavní milník

Představili jsme dlouhodobou vizi vzdělávání

2019 M04

Vzdělávací systém potřebuje vizi. Prostřednictvím našeho poslance Lukáše Bartoně jsme proto představili náš plán www.vzdelavani2030.cz. Jak si představujeme budoucnost? Chceme, aby škola připravovala člověka na život v digitálně propojené společnosti, ve které hraje klíčovou roli schopnost pracovat s informacemi a vyhodnocovat je. A díky tomu se lépe rozhodovat ve svůj vlastní prospěch a dělat v životě lepší volby. Nabídka vzdělání by měla tvořit pestrou paletu tak, aby každý člověk mohl plnohodnotně rozvinout svůj unikátní tvořivý potenciál.

Představili jsme dlouhodobou vizi vzdělávání
M04 2019

Nechceme čekat na chvíli, kdy nám planeta vystaví svůj účet

2019 M04

Upozorňovali jsme na alarmující závěry ve zprávě OSN o stavu životního prostředí, vyzvali jsme vládu ke vstupu do jednání o polském programu na ochranu ovzduší a v neposlední řadě jsme se stovkami dobrovolníků po celé ČR už poněkolikáté pomáhali s úklidem Česka.

Nechceme čekat na chvíli, kdy nám planeta vystaví svůj účet
M03 2019
Hlavní milník

Vlajkový zákon digitalizace je na světě!

2019 M03

Ve spolupráci s vládním zmocněncem pro IT a digitalizaci Vladimírem Dzurillou, prezidentem ICT UNIE Zdeňkem Zajíčkem a zástupci sněmovních stran jsme spolunavrhli vlajkový zákon digitalizace státu, který podepsalo celkem 137 poslanců. Co to přinese občanovi? Zákon mu garantuje možnost komunikovat se státem online. Je to sice začátek dlouhé cesty, ale široký konsenzus dává dobrý základ pro další spolupráci. Nám se do současného návrhu navíc povedlo prosadit otevřená data a technologickou neutralitu. To znamená, že si občan nebude muset pro komunikaci s úřady pořizovat další software, jako tomu bylo například dříve u datových schránek.

Vlajkový zákon digitalizace je na světě!
M03 2019

Bránili jsme svobodu Internetu

2019 M03

V ulicích měst po celé republice vyvrcholila naše kampaň zachraninternet.cz, kterou jsme se stavěli proti směrnici o copyrightu. Ta mimo jiné zavede povinnost digitálních platforem používat automatické filtry, což by vedlo k výraznému omezení svobody Internetu. Dlouhodobě jsme lobbovali nejen u českých europoslanců, ale přijetí směrnice jsme bohužel nemohli zabránit. Pokud budeme zvoleni do Evropského parlamentu, revokace směrnice bude jedním z našich prvních úkolů.

Bránili jsme svobodu Internetu
M03 2019
Hlavní milník

Protlačili jsme zrušení výjimek z registru smluv

2019 M03

Konec výjimkám z registru smluv! Díky tomu bude mít ČEZ a další společnosti s většinovým podílem státu povinnost zveřejňovat klíčové dokumenty stejně jako všechny ostatní organizace ovládané státem. Ztransparentnění státu v rámci skutečného protikorupčního boje bylo jednou z priorit, s nimiž jsme šli do Sněmovny. Jsme rádi, že se nám tomuto závazku podařilo dostát.

Protlačili jsme zrušení výjimek z registru smluv
M03 2019

Sněmovnou prošel návrh na ukončení kumulací platů politiků

2019 M03

Podařilo se nám omezit platy politiků, kteří kumulují více politických funkcí. Sněmovnou totiž prošel návrh, který redukuje odměny za druhou politickou funkci, kterou politik vykonává. Poslanec, který je zároveň třeba starosta nebo hejtman, nebude nově pobírat dva plnohodnotné platy, ale dostane pouze 40 % odměn z druhé vykonávané funkce. Omezení kumulace platů politiků patřilo k našim cílům od vstupu do Sněmovny. Proto jsme již v minulém roce přišli s vlastním návrhem, který si následně upravilo a vzalo za své hnutí ANO. Pro nás je nicméně důležité především to, že návrh nakonec i díky Jakub Michálek prošel.

Sněmovnou prošel návrh na ukončení kumulací platů politiků
M02 2019

Navrhujeme snadnější změnu mobilních operátorů

2019 M02

Navrhli jsme změnu, která lidem usnadní vypovězení smlouvy u operátora. Navrhujeme snížit smluvní poplatek při odstoupení od smlouvy ze stávajících 20 na 5 %, protože právě tento poplatek patří mezi hlavní překážky pro změnu operátora. Naší motivací je cesta k usnadnění vstupu čtvrtého operátora na český trh, což má zlepšit konkurenční prostředí v zemi a dlouhodobě snížit ceny tarifů v ČR.

Navrhujeme snadnější změnu mobilních operátorů
M02 2019

Připravili jsme plán, jak digitalizovat naše úřady!

2019 M02

Chceme stát sloužící občanům i v digitální sféře, proto jsme představili strategický plán, který ukáže úřadům a zastupitelům v obcích, jak pracovat s otevřeným softwarem a jak naopak bojovat s vendor lock-inem tak, aby z toho lidé, kteří zde žijí, měli co největší užitek.

Připravili jsme plán, jak digitalizovat naše úřady!
M02 2019

Pirátské strany jdou do voleb napříč Evropou!

2019 M02

Evropa potřebuje upgrade! Předsedkyně evropských Pirátů Markétka Gregorová podepsala v Lucembursku společné memorandum pirátských stran napříč Evropou. Evropa potřebuje nové myšlenky a je třeba, aby v tom hlas Česka hrál zásadní roli. Chceme lidskou a moderní Evropu, která bude udávat kurz v otázkách využívání technologií, inovací, demokracie, občanské participace a životního prostředí. Přejeme si, aby nové technologie lidskou svobodu chránily a nikoli, aby byly zneužívány k utahování šroubů.

Pirátské strany jdou do voleb napříč Evropou!
M02 2019

Konec sezení na dvou židlích, navrhují Piráti

2019 M02

Prostřednictvím Jakuba Michálka jsme navrhli zavedení klouzavého mandátu pro ministry. Ti by tak v době vykonávání ministerského postu přišli o svůj poslanecký mandát a na jejich místo by usedl náhradník. Proč je to dobré? Ministr by se díky tomu mohl plně věnovat řízení ministerstva a neseděl by na dvou židlích zároveň.

Konec sezení na dvou židlích, navrhují Piráti
M01 2019

Piráti navrhují založení firmy za jeden den

2019 M01

Jaké by to bylo založit si firmu za pár minut, bez zbytečné byrokracie a pouze za 500 Kč? Díky Pirátům půjde možná již brzy o realitu. Náš návrh má totiž širokou podporu napříč stranami. A abyste nekupovali zajíce v pytli, spustili jsme aplikaci https://urad.pirati.cz, kde si již nyní můžete založit firmu jen za stávající zákonné poplatky.

Piráti navrhují založení firmy za jeden den
M01 2019
Hlavní milník

Náš návrh na zveřejňování smluv ČEZu jde do finále

2019 M01

Náš návrh na rozšíření registru smluv úspěšně prošel druhým čtením. Jdeme do finále! Ústavní soud také odmítl snahu některých senátorů o zrušení registru smluv a ve své argumentaci potvrdil, že registr nijak neomezuje podnikání. Tím odpadají hlavní záminky, pod kterými se některé strany snaží ve Sněmovně obstruovat náš návrh na rozšíření registru smluv i na státem ovládané firmy jako jsou ČEZ či České dráhy.

Náš návrh na zveřejňování smluv ČEZu jde do finále
M01 2019

Prosadili jsme zjednodušení místních referend

2019 M01

Prosadili jsme, aby se volby a referenda mohly konat ve stejnou dobu a ve stejných volebních místnostech. Souběh místních referend, krajských referend a různých typů voleb ušetří územním samosprávám miliony korun a zvýší účast v referendech. Novelu navrhl Pirát Vojtěch Pikal.

Prosadili jsme zjednodušení místních referend
M01 2019

Navrhujeme zrušení povinné podpory biopaliv

2019 M01

V rámci plnění našeho programu navrhujeme prostřednictvím Pirátů Dany Balcarové a Radka Holomčíka zrušení povinné podpory biopaliv první generace. Chceme ukončit lobbistický zločin, který vede k znehodnocování české půdy, k suchům, znehodnocení krajiny, ale také brzdí rozvoj venkova. Česko není sýpka nejvyššího agropodnikatele.

Navrhujeme zrušení povinné podpory biopaliv
M12 2018
Hlavní milník

Piráti navrhli nižší daně, daňový poplatník by ušetřil 5160 Kč ročně

2018 M12

Základní sleva na poplatníka nebyla změněna od roku 2008. Nečinností zákonodárců ve spojení s velkou dynamikou mezd v posledních letech se autonomně zvyšovalo zdanění práce, s čímž Piráti nesouhlasí. Navrhli jsme proto slevu na poplatníka s cílem snížit zdanění práce cca o 1,5 %.

Piráti navrhli nižší daně, daňový poplatník by ušetřil 5160 Kč ročně
M12 2018

Prosadili jsme lepší vymahatelnost práva na informace

2018 M12

Občan se bude moci od roku 2020 dovolat svého práva na informace u tzv. informačního komisaře, který bude působit v rámci Úřadu pro ochranu osobních údajů. V rámci řízení bude nově možné vydat informační příkaz, který zastaví dosud nekonečný úřednický „ping-pong“, kvůli kterému občan čeká na informaci i dlouhé roky.

Prosadili jsme lepší vymahatelnost práva na informace
M12 2018

Piráti zabránili náhubkové novele a ochránili přístup k informacím

2018 M12

Vláda chtěla, ať občané ztratí přístup k informacím o probíhajících trestních řízeních a k dílčím rozhodnutím soudů. Kdyby vládní přílepek prošel, do budoucna by veřejnost vůbec nemusela vědět, že je nějaký politik trestně stíhán. Sněmovna naštěstí podpořila návrh Piráta Ondřeje Profanta k novele zákona o svobodném přístupu k informacím.

Piráti zabránili náhubkové novele a ochránili přístup k informacím
M12 2018

Bojujeme proti znečišťování ovzduší, vod i ekologickým újmám

2018 M12

Usilujeme o omezení výjimek z evropských limitů znečištění ovzduší pro velké hnědouhelné elektrárny. Chráníme zdroj pitné vody a připravili jsme návrh změny vodního zákona, který by omezil hazardování s řadou zdrojů pitné vody v ČR. Také usilujeme o zkvalitnění ochrany před ekologickými újmami.

Bojujeme proti znečišťování ovzduší, vod i ekologickým újmám
M12 2018

Předsedkyní Evropské pirátské strany se stala Markéta Gregorová

2018 M12

Vedoucí Zahraničního odboru Pirátů Markéta Gregorová byla v islandském Reykjavíku jednomyslně zvolena předsedkyní Evropské pirátské strany. Mezinárodní organizace jakou je Evropská pirátská strana jsou dobrovolné svazky pro výměnu zkušeností mezi pirátskými stranami.

Předsedkyní Evropské pirátské strany se stala Markéta Gregorová