Piráti pracují

Přehled toho nejdůležitějšího, na čem Piráti pracují nejen v Poslanecké sněmovně

2018 M12
#ochranaobcanu
Zpět

Bojujeme proti znečišťování ovzduší, vod i ekologickým újmám

Usilujeme o omezení výjimek z evropských limitů znečištění ovzduší pro velké hnědouhelné elektrárny. Chráníme zdroj pitné vody a připravili jsme návrh změny vodního zákona, který by omezil hazardování s řadou zdrojů pitné vody v ČR. Také usilujeme o zkvalitnění ochrany před ekologickými újmami.