Kratom je v českém prostředí mezi psychoaktivními látkami relativní novinkou. I z toho důvodu se nyní nachází legislativně v šedé zóně, což představuje problém nejen kvůli jeho dostupnosti pro děti či mladistvé, ale i s ohledem na nedostatečnou kontrolu jeho zdravotní nezávadnosti. Janka Michailidu, členka Pirátů a Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, proto připravila s odborným týmem návrh na jeho racionální regulaci. Tento postup, nikoliv plošný zákaz, doporučila také skupina pro včasné varování před novými psychoaktivními látkami.

Tisková zpráva:

Kvůli chybějící legislativě se k návykové látce kratom dostávají i děti. Odborná skupina Pirátů připravila návrh racionální regulace](https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/kratom-odborna-skupina-piratu-navrhla-racionalni-regulaci.html)